Manfred Jäger-Ambrożewicz: Jestem matematykiem i ekonomistą. Dziedziny moich badań to matematyka finansowa, zarządzanie ryzykiem, ekonomia monetarna i finansowa, ekonometria. Jestem profesorem na HTW University of Applied Science Berlin.